Učím se v pohybu
Učení prožitkem, bádáním, svým vlastním objevováním

Projekt se připravuje